Utgivare & upphovsrätt 2020-01-20T09:02:48+00:00

Här finns information om de regler som gäller för dig som använder Bohusläningens elektroniska tjänst på www.bohuslaningen.se. Informationen finns tillgänglig för alla och varje användare anses därför ha tagit del av den.

Ansvarig utgivare
Gunilla Håkansson är ansvarig utgivare för Bohusläningens elektroniska tjänst. Hon har samma uppgift för papperstidningen Bohusläningen. Det innebär att hon enligt yttrandefrihetslagstiftningen är ensam ansvarig för innehållet och bestämmer vad som får publiceras både i tidningen och på den elektroniska tjänsten.

Grundlagen ger allmänheten rätt till anonymitet när uppgifter lämnas till massmedier. Om du lämnar nyhetstips till oss har du alltså rätt att vara anonym. Vi får inte lämna ut din identitet och myndigheter får inte försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till oss. En annan effekt av grundlagsskyddet är att personuppgiftslagen (PUL) inte gäller här.

Upphovsrätt
Allt material – såväl text som bilder, grafik, teckningar o s v – är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning eller varje annan form av utnyttjande av materialet är förbjudet och förutsätter tillstånd från Bohusläningen och upphovsmannen. Reglerna gäller för både kommersiella och icke kommersiella sammanhang. Det betyder att du till exempel inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dessa. Observera att detta gäller även för skolor. Som användare av tjänsten får du endast använda materialet för eget bruk. Citat är tillåtna, men endast i begränsad omfattning, som följer av upphovsrättslagen. Du måste dock ange källan.

Debattinlägg
För debattforum och andra tjänster där du medverkar gäller nedanstående regler.
Dina bidrag får inte:
a) kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga
b) innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha rasistiskt innehåll
c) innehålla straffbara våldsskildringar eller barnpornografi
d) innebära att du bryter mot tystnadsplikt
e) innefatta spridning av datavirus
f) innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet

Det material du bidrar med får bara vara sådant du själv skrivit eller har upphovsmannens tillstånd att använda. Om du gör inlägg i debatter eller bidrar på annat sätt medger du att Bohusläningen utan ersättning får lagra, tillhandahålla och sprida innehållet till andra.